Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Ballast Metal BHL 1000W L202

3.198.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Ballast Metal BHL 250W-400W L200

726.000 874.000 
Giảm giá!
501.000 556.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Ballast Metal halide CWA 1000

2.289.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Ballast Sodium BSN 1000W L 302I

3.515.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Ballast Sodium BSN 70W-100W L300I

411.000 434.000 
Giảm giá!
512.000 1.024.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Ballast điện tử T5 EB-Ci 1-2 14-28W

135.000 
Giảm giá!
135.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Ballast HID-CV 35-70/S CDM

475.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Ballast HID-PVC 150 /S CDM

1.075.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Ballast HID-PVC 35-70 /S CDM

520.000 
Giảm giá!
674.000 1.722.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Chóa cố định QBS022 ¢70

70.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Chóa xoay góc chiếu QBS024 ¢72

109.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Kích đèn cao áp SN 56

236.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Kích đèn cao áp SN 57

78.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Kích đèn cao áp SN 58

78.000 
Giảm giá!
206.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Kích đèn cao áp Meal SI 51

70.000 
Giảm giá!

Phụ kiện đèn cao áp

Kích đèn cao áp Metal SI 52

70.000 
0984986898
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon