Bóng đèn cao áp Metal

Bóng đèn cao áp Metal – Chỉ số màu cao – Độ an toàn khi hoạt động cao – Hiệu suất cao và dễ lắp đặt – Lắp đặt linh hoạt

View as:
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MH 1000w

  750.000  1.042.700 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MH 100w

  250.000  375.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MH 150w

  250.500  379.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MH 175w

  347.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MH 250w

  260.000  360.100 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MH 70w

  250.000  372.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 150w

  223.000  303.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 150w

  223.000  309.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 250w

  686.340  1.107.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70w

  206.000  271.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70w

  206.000  300.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70w

  206.400  275.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng đèn cao áp Metal MASTER HPI (BU) Plus 250w/400w

  326.120  526.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng đèn cao áp Metal MASTER HPI (T) Plus 250w/400w

  326.120  526.000 
  Thêm vào giỏ
 • Sale!

  Bóng đèn cao áp Metal MASTER HPI Plus (BUP) 250w

  385.268  621.400 
  Thêm vào giỏ

Xem tất cả 15 kết quả

Call Now Button