Bóng đèn cao áp Metal

Bóng đèn cao áp Metal – Chỉ số màu cao – Độ an toàn khi hoạt động cao – Hiệu suất cao và dễ lắp đặt – Lắp đặt linh hoạt

View as:
 • Bóng cao áp Metal Halide MH 1000w

  1.042.700 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MH 100w

  375.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MH 150w

  379.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MH 175w

  347.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MH 250w

  360.100 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MH 70w

  372.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 150w

  303.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 150w

  309.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 250w

  1.254.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70w

  271.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70w

  300.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70w

  301.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng đèn cao áp Metal MASTER HPI (BU) Plus 250w/400w

  453.000 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng đèn cao áp Metal MASTER HPI (T) Plus 250w/400w

  416.300 
  Thêm vào giỏ
 • Bóng đèn cao áp Metal MASTER HPI Plus (BUP) 250w

  535.900 
  Thêm vào giỏ

Xem tất cả 15 kết quả