Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Ballast Sodium BSN 150W-400W L300I TS

655.000 1.521.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng trực tiếp ML 100W – 160W E27

122.000 
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng trực tiếp ML 500W E40

202.000 
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng Metal MH 1000W U E40

828.000 
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng Metal MH 1500W USK E40

1.155.000 
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng Metal MHN-TD 70W-250W

217.000 950.000 
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng Sodium thẳng SON-T 70W E E27

139.000 
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng thủy ngân HPL-N 250W-400W/542 E40

190.000 251.000 
Giảm giá!
420.000 
Giảm giá!
378.000 
Giảm giá!
347.000 
Giảm giá!
367.000 
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng Metal HPI-T 1000W/543 E40

1.542.000 
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng Metal MH 70W-150W 640 E27 CL

250.000 295.000 
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng Sodium thẳng SON-T 100W-1000W E E40

138.000 1.101.000 
Giảm giá!

Bóng đèn Huỳnh Quang Philips

Bóng T8 siêu sáng 0,6-1,2m 18W-36W

30.000 42.000 
Giảm giá!

Bóng đèn cao áp Philips

Bóng trực tiếp ML 250W E27/E40

147.000 
0984986898
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon